Lay Congress, Ulaanbaatar, Mongolia

Үйл ажиллагаанд оролцогчид заавал авч ирэх зүйлс

1. Ариун библи

2. Аяны хөнжил

3. Тавчик / тавчиггүй ирвэл хөл нүцгэн явах учраас заавал авчраарай/

4. Ариун цэврийн цаас

5. Бусад хувийн эд зүйлс Өрөөний боломж: Бүх хүн аяны хөнжилтэйгээр оргүй өрөөнүүдэд хувиарлагдана. Нярай хүүхэдтэй болон гэр бүлээрээ ирж байгаа хүмүүс мэдээллээ урьдчилан тодорхой өгөхийг хүсч байна Өрөөний сонголт: одоогоор бүх өрөө оргүй байгаа. Захиалсан тавилга ирвэл ортой болж амжиж болзошгүй.


1. 50.000 төгрөгийн үнэтэй өрөө дотроо 00, дүштэй. /50000₮ -н өрөөний боломж эхний 8 хүнд боломжтой/

2. 20.000 төгрөгийн үнэтэй. нийтийн 00, нийтийн дүштэй Бүртгэлийн эцсийн хугацаа 3 сарын 12ны ням гараг.

Share this: