Манай “UB EVENT HALL”-д болох уулзалт 2-р сарын 8 - 1 2-ны өдрүүд болж өөрчлөгдлөө

Манай Бурханд хараахан итгэж амжаагүй хүмүүст зориулсан уулзалт маань анх товлогдсон өдрүүд болох 2018 оны 2-р сарын 1-5 өдрүүдээс бага зэрэг хойшлон 2018 оны 2-р сарын 8-12 өдрүүдэд явагдахаар боллоо. Учир юу гэвээс энэхүү уулзалтын…

Share this: