Хөгжимийн Үйлчлэл

adventist_hymnalСайн мэдээ нь амьдралын бүх хэсэгт нөлөөлдөг гэж бид итгэдэг. Тиймээс, дуу хөгжмөөр сайн эсвэл мууг үйлдэх асар их боломжийг бид үл ойшоож болохгүй. Дуу хөгжмийн сонголт болон холбоотой асуудлуудын талаар ярьвал хүн бүр өөр өөр бодолтой байх ба соёлын ялгаа ч гардаг. Харин бидний хувьд Библи ба Зөгнөлийн Сүнс (Элен Г. Уайтын бичээсүүд) нь үүнтэй холбоотой зарчмуудыг илэрхийлж, бидний сонголт болоод хэв загварыг тодорхойлно гэж бид итгэдэг.

Энд дарж Долоо дахь өдрийн Адвентист Хөгжмийн Философийн талаар илүү ихийг мэдэх

 

Гайхамшигтай Адвентист магтууг сонсох (доорх линкүүд):

 

Сонголт 1: Энд дар

Сонголт 2: Энд дар

Сонголт 3: Энд дар

Share this: