Хүүхдийн Үйлчлэл

children_ministries“Хүүхдүүдийг Надад авчрагтун” гэж Есүс хэлэх үедээ өнөө үеийн бүх насанд хүрэгчдэд хандан хэлжээ. Долоо дахь өдрийн Адвентист Сүм Хүүхдийн Үйлчлэлээр дамжуулан бяцхан хүүхдүүдийг энэхүү чухал насандаа Бурханы болон бусад хүмүүсийн хайран дотор байх үйл ажиллагаа болон төслүүдийг боловсруулдаг.

Удирдагчид нь хүүхдүүдтэй долоо хоног бүр байнгын хөтөлбөртэй үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Тэндээ Ариун Библи судлах, залбирал үйлдэх, эцэг эхдээ дуулгавартай байх мөн бусдад үйлчлэхийг уриалах хөтөлбөр явуулдаг.

 

Энд дарж Хүүхдийн Үйлчлэлийн талаар илүү ихийг мэдэх

Share this: