Медиа

media_studioНийгэмд хүрэх бас нэг хүчтэй хэрэгсэл бол Мэдээлэл Харилцаа Холбоо юм. 2014 онд бид дахин Дэлхийн Адвентист Радиог нээж 400 гаруй хөтөлбөр бэлтгэн, 29,000 гаруй байнгын сонсогчидтой болжээ. Хэдийгээр эдгээр үзүүлэлт өсөлттэй сайн байгаа боловч бидний хувьд залуу үеийнхэнд хүрэх шаардлага өндөр байна. Бидний хувьд Мэдээллийн төвөөр дамжуулан Радио болон Дүрс бичлэгт хөтөлбөрийг бэлтгэх эхний алхмуудыг тавьсан. Энэ талбар бол Хот суурин газрын хүрэх боломжгүй хүмүүст сайн мэдээг хүргэх үр дүнтэй арга билээ. Энэ төсөл маань яваандаа Итгэл Найдварын Суваг болон өргөжин хэмээн итгэж байна.

Share this: